Характеристики розпадів деяких ядер

Ізотоп Період напіврозпаду по каналу
спонтанного ділення, років
Період напіврозпаду по каналу
α-розпаду, років
232Th 1.3·1018 1.41·1010
235U 1.9·1017 7.03·108
238U 5.9·1015 4.68·109
238Pu 4.9·1010 87.7
239Pu 5.5·1015 2.41·104
240Pu 1.3·1011 6.56·103
242Pu 7.0·1010 3.73·105
241Am 2.3·1014 432.7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *