Приблизні верхні межі допустимих домішок газу в атмосфері для дихання

Газ Приблизний максимум допустимого парціального тиску
Гелій 61 000?
Неон 3 900?
Азот 2 330
Аргон 1 220
Криптон 350
Ксенон 160
Вуглекислий газ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *