Розподіл енергії ділення 235U тепловими нейтронами

Кінетична енергія уламків

~167 МеВ

Миттєві нейтрони ділення ~5 МеВ
Електрони бета-розпаду ~5 МеВ
Антинейтрино бета-розпаду ~10 МеВ
Миттєві гамма-кванти ~7 МеВ
Гамма-випромінювання продуктів поділу ~6 МеВ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *