Теоретичний розрахунок можливих ядерних реакцій в зірках різної маси

  Маса, M Можливі ядерні реакції 0.08 Ні 0.3 Горіння водню 0.7 Горіння водню і гелію 5.0 Горіння водню, гелію, вуглецю 25.0 Всі реакції синтезу з виділенням енергії

Випромінювачі запізнілих нейтронів

Ізотоп Т1/2, с Qβ-En, Мэв Pn, % Реакція 11Li 0.009 22.5 82± 7 p(600 Мэв)+U→фрагментація 13B 0.0174 8.5 0.26± 0.04 t+11B→13B+p 17N 4.16 4.5 95± 1 d+(16O+37Cl) 27Na 0.295 1.6 0.08± 0.03 p(Гэв)+U→фрагментація 28Na 0.036 3.0 0.58± 0.12 p(Гэв)+U→фрагментація 29Na 0.048 4.8 21± 4 p(Гэв)+U→фрагментація 30Na 0.055 7.2 26± 4 […]

Кластерна радіоактивність

Кластерна радіоактивність – явище самовільного випускання ядрами ядерних фрагментів (кластерів) важче, ніж α-частинка.  Експериментальні результати по кластерному розпаду Початкове ядро Випусковий кластер Енергія розпаду, Q, МеВ λС/λα(відношення вірогідності випускання кластера до вірогідності випускання альфа-частинки) T1/2, роки (Період напіврозпаду щодо випускання кластера) 221Fr 14C 31.28 < 5·10-14 >2·108 221Ra 14C 32.39 < 1.2·10-13 […]

Випромінювачі запізнілих протонів

Ізотоп T1/2, с Qb – Ep, Мев Рр, %* Реакція 9C 0.126 16.68 100 10B(p,2n), 7Be(3He,n) 13O 0.09 15.81 12 14N(p,2n) 21Mg 0.121 10.66 20 23Na(p,3n),20Ne(3He,2n) 33Ar 0.174 9.32 63 32S(3He,2n),35Cl(p,3n) 109Te 4.4 7.14 3 92Mo(20He,3n),96Ru(16O,3n) 111Te 19.3 5.1 0.12 102Po(12C,3n),98Ru(16O,3n) 114Cs 0.7 8.8 7·10-2 La(p,3pxn) 115Cs 1.4 5.41 7·10-4 La(p,3pxn) 116Cs […]

Лептони

Клас лептонів утворюють частинки зі спіном J = 1/2, не беруть участі в сильних взаємодіях. Це: електрон e-, негативно заряджені мюон μ- тау-лептон τ- три нейтральні частинки : електронне нейтрино νe, мюонне нейтрино νμ тау-нейтрино ντ. Лептони вважаються безструктурними частинками. Розмір їх <10-17 см. Лептони формують три покоління, що складаються […]

Основні властивості фундаментальних сил

взаємодія взаємодіючі ферміони Квант поля (калібрувальний бозон) Спін Сильне Кварки 8 глюонів g 1 електромагнітне Ті, що мають електричний заряд Фотон γ 1 Слабке Кварки, лептони Бозони W±, Z 1 гравітаційне Всі частинки «Гравітон» 2

Таблиця радіаційних ризиків

Доза, Зв Ймовірні ефекти 0-0.25 Немає ефекту, за винятком помірних змін в крові 0.25-1 Немає ефекту, за вінятком помірніх змін в крові 1-1.5 Радіаційні захворювання у ~ 25% опромінених людей 1.5-2 Радіаційні захворювання у ~ 50% опромінених людей 2-3.5 Радіаційні захворювання майже у всіх людей, ~ 20% з летальним результатом […]

Періоди напіврозпаду найважливіших ізотопів плутонію

Ізотоп Період напіврозпаду, років 238Pu 90 239Pu 24.300 240 Pu 6.600 241 Pu 13 242 Pu 9*10 5 243 Pu 5,7*10 -4 Плутоній – штучно отриманий елемент, в природі зустрічаються тільки його сліди. Це сріблясто-білий метал, з температурою плавлення 650С, кипіння – 3227С. Для ядерного палива використовують діоксид плутонію PuO2.