Термосфера

Термосфера – шар в атмосфері Землі безпосередньо над мезосферою та нижче екзосфери. У межах цього шару атмосфери ультрафіолетове випромінювання викликає фотоіонізацію / фотодисоціацію молекул, створюючи іони в іоносфері. Починається на висоті 80-90 км і простягається до термопаузи на висоті 400—800 км. На цих великих висотах залишкові атмосферні гази поділяються на […]

Хімічні сполуки, що утворюються в суміші газів (“первинній атмосфері?”) при пропусканні через неї іскрового розряду

Хімічна сполука Кількість мкмоль % в суміші Гліцин 630 2,1 Гліколева кислота 560 1,9 Саркозин 50 0,25 Аланін 340 1,7 Молочна кислота 310 1,6 N-метиланін 10 0,07 альфа-Аміно-n-масляна кислота 50 0,34 альфа-Аміноізомасляна кислота 1 0,007 альфа-Оксимасляна кислота 50 0,34 бета-Аланін 150 0,76 Янтарна кислота 40 0,27 Аспарагінова кислота 6 0,024 […]

Атмосфера Землі

Характеристики денної атмосфери для висот 0 – 3000 км Висота, км Температура, К Тиск, Па Густина кг/м3 0 288,0 1.013*105 1,225 5 253.0 5,391*104 7,421*10-1 10 218.0 2,614*104 4.176*10-1 15 218.0 1,199*104 1,916*10-1 20 218.0 5,509*103 8,801*10-2 25 218,0 2,534*103 4,018*10-2 30 229.5 1,190*103 1,806*10 -2 35 241,0 5.805 *102 […]

Стандартная атмосфера

Одна стандартна атмосфера визначається, як тиск, що дорівнює тиску 760 мм рт.ст. при 0oC на рівні моря при стандартному прискоренні вільного падіння (9,807 м / с2 = 32.174 футів / с2) і це: 76 сантиметрів (760 мм) ртутного стовпа = см (мм) рт. ст. / Centimeters (millimeters) of Mercury 29.921 […]