Ізотопи, Ізобари, Ізотони.

Ізотопи Ізотопи – атомні ядра, які мають однакове число протонів Z, різну кількість нейтронів N і, отже, різний масове число A = Z + N. Приклад: ізотопи кальцію Са (Z = 20) – 38Ca, 39Ca, 40Ca, 41Ca, 42Ca. Таблиця ізотопів хімічних елементів Порядковий номер, Z Символ хімічного елемента Назва хімічного […]