Назва речовини
(Формула)
Cтандартна
теплота
утворення,
кДж/моль
Ентропія,
Дж/К·моль
Енергія
Гіббса,
кДж/моль
Молярна
теплоємність, Дж/моль·К
CH4 (g) –74.81 –50.72 186.26 35.31
C2H2 (g) +226.73 +209.20 200.94 43.93
C2H4 (g) +52.26 +68.15 219.56 43.56
C2H6 (g) –84.68 –32.82 229.60 52.63
C3H8 (g), пропен +20.42 +62.78 267.05 63.89
C3H6 (g), циклопропан +53.30 +104.45 237.55 55.94
C3H8 (g), пропан –103.85 –23.49 269.91 73.5
C4H8 (g), 1-бутен –0.13 +71.39 305.71 85.65
C4H8 (g), цис-2-бутен –6.99 +65.95 300.94 78.91
C4H8 (g), транс-2-бутен –11.17 +63.06 296.59 87.82
C4H10 (g), бутан –126.15 –17.03 310.23 97.45
C5H12 (g), пентан –146.44 –8.20 348.40 120.2
C6H6 (g) +82.93 +129.72 269.31 81.67
C6H6 (l) +49.0 +124.3 173.3 136.1
C6H12 (g), циклогексан –123.14 +31.91 298.35 106.27
C6H14 (g), гексан –167.19 –0.07 388.51 143.09
C6H5CH3 (g), толуол +50.0 +122.10 320.77 103.64
C8H8 (g), стирол +147.22 +213.89 345.21 122.09
C8H10 (g), етилбензол –29.79 +130.70 360.56 128.41
C8H18 (g), октан –208.45 +16.64 466.84 188.87
C10H8 (s), нафталін +78.53
CH3OH (l) –238.66 –166.27 126.8 81.6
CH3OH (g) –200.66 –161.96 239.81 43.89
C2H5OH (l) –277.69 –174.78 160.7 111.46
C2H5OH (g) –235.10 –168.49 282.70 65.44
C2H5OH (s) –164.85 –50.21 144.01 134.70
HCOOH (l) –424.72 –361.35 128.95 99.04
CH3COOH (l) –484.5 –389.9 159.8 124.3
CH3CO2– (aq) –486.01 –369.31 86.6 –6.3
C6H5COOH (s) –385.1 –245.3 167.6 146.8
HCHO (g) –115.90 –109.94 218.77 35.40
CH3CHO (g) –166.19 –128.86 250.3 57.3
CH3COCH3 (g) –217.57 –153.05 294.93 74.90
C6H12O6 (s), α-D-глюкоза –1274.45 –910.56 212.13 218.87
C6H12O6 (s), β-D-глюкоза –1268.05 –908.89 228.03
C12H22O11 (s), сахароза –2222.12 –1544.70 360.24 425.00
CO(NH2)2 (s), сечовина –333.51 –197.33 104.60 93.14
CH3NH2 (g) –22.97 +32.16 243.41 53.1
C6H5NH2 (g) +86.86 +166.67 319.20 108.40

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *